Có câu hỏi nào cho

Khoa Quốc tế - Đại học Quốc gia Hà Nội

không?

024 3555 3555

tuyensinh@khoaquocte.vn

QUẢN TRỊ KINH DOANH (EMBA)

GIỚI THIỆU CHUNG

Giới thiệu về trường Đại học Khoa học và Công nghệ Lunghwa - Đài Loan

Trường Đại học Khoa học và Công nghệ Lunghwa (Đài Loan) là một trong những trường đại học lớn và uy tín ở Đài Loan. Trường có khoảng 12.000 sinh viên, trong đó có 144 sinh viên quốc tế đến từ nhiều quốc gia khác nhau. Trường Đại học Khoa học và Công nghệ Lunghwa có thế mạnh đào tạo các ngành như: Kĩ thuật điện, Điện tử, Khoa học máy tính, Cơ khí, Hóa - Vật liệu, Truyền thông đa phương tiện - Thiết kế games, Giáo dục cơ bản, Quản lí thông tin, Tài chính - Ngân hàng, Quản lí công nghiệp, Kinh doanh quốc tế.

Tên chương  trình   Quản trị kinh doanh (EMBA)
Thời gian đào tạo

24 tháng

Ngôn ngữ đào tạo Tiếng Anh

Mô hình đào tạo

Học toàn phần tại Khoa Quốc tế, các học viên chưa đủ trình độ ngoại ngữ đầu vào được Khoa tăng cường trước khi xét tuyển để đáp ứng yêu cầu. Trong quá trình học, hoc viên được hỗ trợ về Tiếng Anh..

Văn bằng

Thạc sĩ Quản trị kinh doanh
Đơn vị đào tạo Khoa Quốc tế - Đại học Quốc gia Hà Nội, Đại học Khoa học và Công nghệ Lunghwa - Đài Loan

Đơn vị cấp bằng

Đại học Khoa học và Công nghệ Lunghwa - Đài Loan

Đăng kí xét tuyển chương trình Thạc sĩ  Quản trị kinh doanh EMBA tại đây

STT

Tên môn học

Số giờ học trên lớp

Số tín chỉ

1

Quản lí tri thức và Đổi mới tổ chức

40

3

2

Thực hành Quản lí dự án

40

3

3

Phương pháp nghiên cứu

40

3

4

Chuyên đề Quản lí tài chính

40

3

5

Nghiên cứu hành vi người tiêu dùng

40

3

6

Chuyên đề Quản lí Marketing

40

3

7

Chuyên đề Quản lí chiến lược

40

3

8

Chuyên đề Quản lí nguồn nhân lực

40

3

9

Quản lí doanh nghiệp và Đổi mới

40

3

10

Quản lí Sản xuất nâng cao

40

3

 

Luận văn thạc sĩ

 

6

Tổng cộng

 

36

Sau khi hoàn thành chương trình, học viên có thể trở thành những nhà quản trị doanh nghiệp, nắm giữ các chức vụ quan trọng trong công ty. Học viên cũng có thể đảm nhiệm các vị trí lãnh đạo của các phòng ban chuyên trách trong đơn vị về các lĩnh vực của kinh doanh như Nhân sự, Sản xuất, Marketing, Tài chính… Ngoài ra, học viên có cơ hội nghề nghiệp trong các ngân hàng, các công ty tài chính, công ty chứng khoán và các đơn vị thuộc lĩnh vực tài chính – kinh doanh khác.

Hình thức tuyển sinh: Chương trình tuyển chọn ứng viên đã tốt nghiệp đại học, đáp ứng tiêu chuẩn đảm bảo chất lượng đầu vào do Bộ Giáo dục và Đào tạo, Đại học Quốc gia Hà Nội và trường đại học đối tác quy định, theo phương thức xét tuyển qua hai vòng: xét tuyển hồ sơ và phỏng vấn.

Thông báo tuyển sinh Thạc sĩ Quản trị kinh doanh EMBA 2017 - lần 2


Trang chủ > Tuyển sinh > CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO SAU ĐẠI HỌC | ĐẠI HỌC NƯỚC NGOÀI CẤP BẰNG

GIỚI THIỆU

Giới thiệu về trường Đại học Khoa học và Công nghệ Lunghwa - Đài Loan

Trường Đại học Khoa học và Công nghệ Lunghwa (Đài Loan) là một trong những trường đại học lớn và uy tín ở Đài Loan. Trường có khoảng 12.000 sinh viên, trong đó có 144 sinh viên quốc tế đến từ nhiều quốc gia khác nhau. Trường Đại học Khoa học và Công nghệ Lunghwa có thế mạnh đào tạo các ngành như: Kĩ thuật điện, Điện tử, Khoa học máy tính, Cơ khí, Hóa - Vật liệu, Truyền thông đa phương tiện - Thiết kế games, Giáo dục cơ bản, Quản lí thông tin, Tài chính - Ngân hàng, Quản lí công nghiệp, Kinh doanh quốc tế.

Tên chương  trình   Quản trị kinh doanh (EMBA)
Thời gian đào tạo

24 tháng

Ngôn ngữ đào tạo Tiếng Anh

Mô hình đào tạo

Học toàn phần tại Khoa Quốc tế, các học viên chưa đủ trình độ ngoại ngữ đầu vào được Khoa tăng cường trước khi xét tuyển để đáp ứng yêu cầu. Trong quá trình học, hoc viên được hỗ trợ về Tiếng Anh..

Văn bằng

Thạc sĩ Quản trị kinh doanh
Đơn vị đào tạo Khoa Quốc tế - Đại học Quốc gia Hà Nội, Đại học Khoa học và Công nghệ Lunghwa - Đài Loan

Đơn vị cấp bằng

Đại học Khoa học và Công nghệ Lunghwa - Đài Loan

Đăng kí xét tuyển chương trình Thạc sĩ  Quản trị kinh doanh EMBA tại đây

Vì sao bạn nên chọn chương trình!

STT

Tên môn học

Số giờ học trên lớp

Số tín chỉ

1

Quản lí tri thức và Đổi mới tổ chức

40

3

2

Thực hành Quản lí dự án

40

3

3

Phương pháp nghiên cứu

40

3

4

Chuyên đề Quản lí tài chính

40

3

5

Nghiên cứu hành vi người tiêu dùng

40

3

6

Chuyên đề Quản lí Marketing

40

3

7

Chuyên đề Quản lí chiến lược

40

3

8

Chuyên đề Quản lí nguồn nhân lực

40

3

9

Quản lí doanh nghiệp và Đổi mới

40

3

10

Quản lí Sản xuất nâng cao

40

3

 

Luận văn thạc sĩ

 

6

Tổng cộng

 

36

Sau khi hoàn thành chương trình, học viên có thể trở thành những nhà quản trị doanh nghiệp, nắm giữ các chức vụ quan trọng trong công ty. Học viên cũng có thể đảm nhiệm các vị trí lãnh đạo của các phòng ban chuyên trách trong đơn vị về các lĩnh vực của kinh doanh như Nhân sự, Sản xuất, Marketing, Tài chính… Ngoài ra, học viên có cơ hội nghề nghiệp trong các ngân hàng, các công ty tài chính, công ty chứng khoán và các đơn vị thuộc lĩnh vực tài chính – kinh doanh khác.

Hình thức tuyển sinh: Chương trình tuyển chọn ứng viên đã tốt nghiệp đại học, đáp ứng tiêu chuẩn đảm bảo chất lượng đầu vào do Bộ Giáo dục và Đào tạo, Đại học Quốc gia Hà Nội và trường đại học đối tác quy định, theo phương thức xét tuyển qua hai vòng: xét tuyển hồ sơ và phỏng vấn.

Thông báo tuyển sinh Thạc sĩ Quản trị kinh doanh EMBA 2017 - lần 2