Có câu hỏi nào cho

Khoa Quốc tế - Đại học Quốc gia Hà Nội

không?

024 3555 3555

tuyensinh@khoaquocte.vn

Về chúng tôi

Phòng Công tác học sinh sinh viên- Khoa Quốc tế - Đại học Quốc gia Hà Nội


Phòng Công tác Học sinh sinh viên Khoa Quốc tế - Đại học Quốc gia Hà Nội được thành lập theo Quyết định số 679/QĐ-KQT ngày 18 tháng 10 năm 2017, với chức năng tham mưu, giúp Chủ nhiệm Khoa trong công tác tư vấn tuyển sinh đại học, sau đại học, tuyển sinh quốc tế, chuyển tiếp sinh viên và công tác sinh viên, cựu sinh viên.

Là đầu mối tiếp đón và chăm sóc sinh viên từ khâu đầu vào, tuyển sinh đại học và chăm sóc, định hướng hỗ trợ sinh viên trong suốt quá trình học tập tại Khoa, cho tới khi sinh viên tốt nghiệp, là đơn vị chăm sóc và kết nối cựu sinh viên với Khoa Quốc tế, Phòng Công tác Học sinh sinh viên được xây dựng rõ trong Quyết định với nhiệm vụ và quyền hạn như sau:

1. Xây dựng chiến lược về tuyển sinh đại học, sau đại học, sinh viên quốc tế và các hoạt động công tác sinh viên Khoa Quốc tế;

2. Thực hiện báo cáo thống kê, tổng hợp phân tích liên quan tới công tác tư vấn tuyển sinh đại học, sau đại học, tuyển sinh sinh viên quốc tế và các hoạt động công tác sinh viên;

3. Tư vấn tuyển sinh đại học, sau đại học và tuyển sinh quốc tế;

4. Thực hiện các hoạt động công tác sinh viên.

Là đầu mối chăm sóc sinh viên từ khâu tuyển sinh đại học, tiếp đón và cung cấp các dịch vụ hỗ trợ người học, cho tới kết nối cựu sinh viên Khoa Quốc tế, Phòng Công tác Học sinh sinh viên cung cấp các dịch vụ cơ bản cho sinh viên:

1. Công tác tuyển sinh:

+ Tư vấn tuyển sinh đại học và tuyển sinh quốc tế

+ Đầu mối tổ chức các hoạt động, sự kiện tuyển sinh như: Tổ chức tư vấn tuyển sinh tại các trường đại học và trung học phổ thông trên địa bàn TP. HN và các tỉnh lân cận; Tham gia các sự kiện tư vấn tuyển sinh như TVTS tại ĐH Bách Khoa, Sự kiện “Ngành tôi chọn”, chuỗi hoạt động tuyển sinh với báo Tuổi trẻ.

+ Đầu mối tổ chức các hoạt động truyền thông tuyển sinh như: Phối hợp cùng Ngân hàng VPBank tổ chức Chung kết cuộc thi marketing AMaRace 2019, ứng dụng CNTT vào hoạt động tuyển sinh: xây dựng Chatbot, xây dựng ứng dụng tuyển sinh trên điện thoại di động và landing page Trắc nghiệm hướng nghiệp, xây dựng thành công Cẩm nang nghề nghiệp VNU-IS phiên bản 1.0...

2. Công tác sinh viên:

+ Đầu mối tiếp nhận và quản lý hồ sơ sinh viên, hỗ trợ các thủ tục hành chính cho sinh viên như cấp xác nhận sinh viên, cấp phát thẻ sinh viên, chăm sóc sức khoẻ đầu vào và trước khi tốt nghiệp của sinh viên;

+ Tổ chức các hoạt động xây dựng nếp sống văn minh, kỷ cương học đường, tiến hành đánh giá rèn luyện và cấp phát học bổng sinh viên các kỳ;

+ Xây dựng các chuỗi hoạt động kỹ năng hỗ trợ sinh viên;

+ Kết nối sinh viên với doanh nghiệp, doanh nghiệp với nhà trường thông qua các hoạt động Job Fair, Study Tour, các hoạt động giới thiệu việc làm, thực tập cho sinh viên;

+ Dịch vụ tư vấn tâm lý;

+ Các hoạt động giao lưu, trao đổi sinh viên trong nước và quốc tế...

 

Nhân sự Phòng Công tác Học sinh sinh viên được chia theo 2 mảng hoạt động chính: Tuyển sinh và Công tác sinh viên.

Trang chủ > Về chúng tôi

Phòng Công tác học sinh sinh viên- Khoa Quốc tế - Đại học Quốc gia Hà Nội


Phòng Công tác Học sinh sinh viên Khoa Quốc tế - Đại học Quốc gia Hà Nội được thành lập theo Quyết định số 679/QĐ-KQT ngày 18 tháng 10 năm 2017, với chức năng tham mưu, giúp Chủ nhiệm Khoa trong công tác tư vấn tuyển sinh đại học, sau đại học, tuyển sinh quốc tế, chuyển tiếp sinh viên và công tác sinh viên, cựu sinh viên.

Là đầu mối tiếp đón và chăm sóc sinh viên từ khâu đầu vào, tuyển sinh đại học và chăm sóc, định hướng hỗ trợ sinh viên trong suốt quá trình học tập tại Khoa, cho tới khi sinh viên tốt nghiệp, là đơn vị chăm sóc và kết nối cựu sinh viên với Khoa Quốc tế, Phòng Công tác Học sinh sinh viên được xây dựng rõ trong Quyết định với nhiệm vụ và quyền hạn như sau:

1. Xây dựng chiến lược về tuyển sinh đại học, sau đại học, sinh viên quốc tế và các hoạt động công tác sinh viên Khoa Quốc tế;

2. Thực hiện báo cáo thống kê, tổng hợp phân tích liên quan tới công tác tư vấn tuyển sinh đại học, sau đại học, tuyển sinh sinh viên quốc tế và các hoạt động công tác sinh viên;

3. Tư vấn tuyển sinh đại học, sau đại học và tuyển sinh quốc tế;

4. Thực hiện các hoạt động công tác sinh viên.

Là đầu mối chăm sóc sinh viên từ khâu tuyển sinh đại học, tiếp đón và cung cấp các dịch vụ hỗ trợ người học, cho tới kết nối cựu sinh viên Khoa Quốc tế, Phòng Công tác Học sinh sinh viên cung cấp các dịch vụ cơ bản cho sinh viên:

1. Công tác tuyển sinh:

+ Tư vấn tuyển sinh đại học và tuyển sinh quốc tế

+ Đầu mối tổ chức các hoạt động, sự kiện tuyển sinh như: Tổ chức tư vấn tuyển sinh tại các trường đại học và trung học phổ thông trên địa bàn TP. HN và các tỉnh lân cận; Tham gia các sự kiện tư vấn tuyển sinh như TVTS tại ĐH Bách Khoa, Sự kiện “Ngành tôi chọn”, chuỗi hoạt động tuyển sinh với báo Tuổi trẻ.

+ Đầu mối tổ chức các hoạt động truyền thông tuyển sinh như: Phối hợp cùng Ngân hàng VPBank tổ chức Chung kết cuộc thi marketing AMaRace 2019, ứng dụng CNTT vào hoạt động tuyển sinh: xây dựng Chatbot, xây dựng ứng dụng tuyển sinh trên điện thoại di động và landing page Trắc nghiệm hướng nghiệp, xây dựng thành công Cẩm nang nghề nghiệp VNU-IS phiên bản 1.0...

2. Công tác sinh viên:

+ Đầu mối tiếp nhận và quản lý hồ sơ sinh viên, hỗ trợ các thủ tục hành chính cho sinh viên như cấp xác nhận sinh viên, cấp phát thẻ sinh viên, chăm sóc sức khoẻ đầu vào và trước khi tốt nghiệp của sinh viên;

+ Tổ chức các hoạt động xây dựng nếp sống văn minh, kỷ cương học đường, tiến hành đánh giá rèn luyện và cấp phát học bổng sinh viên các kỳ;

+ Xây dựng các chuỗi hoạt động kỹ năng hỗ trợ sinh viên;

+ Kết nối sinh viên với doanh nghiệp, doanh nghiệp với nhà trường thông qua các hoạt động Job Fair, Study Tour, các hoạt động giới thiệu việc làm, thực tập cho sinh viên;

+ Dịch vụ tư vấn tâm lý;

+ Các hoạt động giao lưu, trao đổi sinh viên trong nước và quốc tế...

 

Nhân sự Phòng Công tác Học sinh sinh viên được chia theo 2 mảng hoạt động chính: Tuyển sinh và Công tác sinh viên.