Có câu hỏi nào không?

0983 372 988 | 0379 884 488

tuyensinh@khoaquocte.vn

Trang chủ > HỌC BỔNG

Khoa Quốc tế dành 30 suất Học bổng tuyển thẳng cho sĩ tử 2k2 năm 2020

Khoa Quốc tế sẽ cấp 30 suất Học bổng tuyển cho những thí sinh tài năng, tăng gấp 3 lần so với năm 2019. Mỗi suất học bổng tuyển thẳng giá trị 100% học phí trong suốt quá trình theo học tại Khoa lên tới 2.200 USD/năm, tương đương trên 240 triệu đồng/khóa học/sinh viên.

Read more

NHIỀU LỰA CHỌN CÙNG CHƯƠNG TRÌNH TRAO ĐỔI SINH VIÊN THỰC TẬP NGHỀ NGHIỆP TẠI NƯỚC NGOÀI DÀNH CHO ISER

Hiệp hội Quốc tế về trao đổi sinh viên thực tập nghề nghiệp (IAESTE) thông báo cơ hội tiếp cận CƠ HỘI THỰC TẬP QUỐC TẾ các ngành kinh tế, thương mại dịch vụ và công nghệ thông tin.

Khoa Quốc tế dành 30 suất Học bổng tuyển thẳng cho sĩ tử 2k2 năm 2020

Khoa Quốc tế sẽ cấp 30 suất Học bổng tuyển cho những thí sinh tài năng, tăng gấp 3 lần so với năm 2019. Mỗi suất học bổng tuyển thẳng giá trị 100% học phí trong suốt quá trình theo học tại Khoa lên tới 2.200 USD/năm, tương đương trên 240 triệu đồng/khóa học/sinh viên.

CƠ HỘI TRAO ĐỔI SINH VIÊN QUỐC TẾ TẠI CÁC TRƯỜNG ĐẠI HỌC HÀNG ĐẦU THẾ GIỚI NĂM 2020

Trao đổi sinh viên là hoạt động quan trọng của Khoa Quốc tế trong việc thúc đẩy sinh viên tham gia các chương trình học tập tại các trường đại học uy tín trên thế giới. Cùng nắm bắt cơ hội trải nghiệm môi trường học tập tại 04 trường ĐH đẳng cấp trong năm 2020.

Học bổng Chương trình Đào tạo Lãnh đạo xuyên Khủng hoảng

rong bối cảnh dịch bệnh Covid-19 đang có nguy cơ gây ra khủng hoảng lớn, Viện Lãnh đạo ABG khởi xướng và tổ chức chương trình đào tạo “Lãnh đạo xuyên khủng hoảng”, trong đó cấp học bổng 100% cho toàn bộ 30 học viên được lựa chọn.

Read more

Học bổng Chương trình Đào tạo Lãnh đạo xuyên Khủng hoảng

rong bối cảnh dịch bệnh Covid-19 đang có nguy cơ gây ra khủng hoảng lớn, Viện Lãnh đạo ABG khởi xướng và tổ chức chương trình đào tạo “Lãnh đạo xuyên khủng hoảng”, trong đó cấp học bổng 100% cho toàn bộ 30 học viên được lựa chọn.

KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI HỌC BỔNG NGOÀI NGÂN SÁCH DO ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI KHAI THÁC, QUẢN LÝ NĂM 2020-2021

Đại học Quốc gia Hà Nội là đơn vị đào tạo uy tín trong nước và trong khu vực. Vì vậy, rất nhiều tổ chức, doanh nghiệp có học bổng dành khuyến khích dành cho sinh viên.

Trang chủ > HỌC BỔNG

Học bổng đầu tiên của Mỹ dành cho cựu sinh viên với chương trình YSEALI Professional Fellows Program Fall 2020 từ US Mission to ASEAN

Chương trình học bổng từ Tổ chức Young Shoutheast Asian Leader Intiative (YSEALI) và US Mission to ASEAN dành cho các thủ lĩnh trẻ tại các nước ASEAN với cơ hội làm việc tại Mỹ

Read more

NHIỀU LỰA CHỌN CÙNG CHƯƠNG TRÌNH TRAO ĐỔI SINH VIÊN THỰC TẬP NGHỀ NGHIỆP TẠI NƯỚC NGOÀI DÀNH CHO ISER

Hiệp hội Quốc tế về trao đổi sinh viên thực tập nghề nghiệp (IAESTE) thông báo cơ hội tiếp cận CƠ HỘI THỰC TẬP QUỐC TẾ các ngành kinh tế, thương mại dịch vụ và công nghệ thông tin.

Khoa Quốc tế dành 30 suất Học bổng tuyển thẳng cho sĩ tử 2k2 năm 2020

Khoa Quốc tế sẽ cấp 30 suất Học bổng tuyển cho những thí sinh tài năng, tăng gấp 3 lần so với năm 2019. Mỗi suất học bổng tuyển thẳng giá trị 100% học phí trong suốt quá trình theo học tại Khoa lên tới 2.200 USD/năm, tương đương trên 240 triệu đồng/khóa học/sinh viên.

CƠ HỘI TRAO ĐỔI SINH VIÊN QUỐC TẾ TẠI CÁC TRƯỜNG ĐẠI HỌC HÀNG ĐẦU THẾ GIỚI NĂM 2020

Trao đổi sinh viên là hoạt động quan trọng của Khoa Quốc tế trong việc thúc đẩy sinh viên tham gia các chương trình học tập tại các trường đại học uy tín trên thế giới. Cùng nắm bắt cơ hội trải nghiệm môi trường học tập tại 04 trường ĐH đẳng cấp trong năm 2020.

Học bổng Chương trình Đào tạo Lãnh đạo xuyên Khủng hoảng

rong bối cảnh dịch bệnh Covid-19 đang có nguy cơ gây ra khủng hoảng lớn, Viện Lãnh đạo ABG khởi xướng và tổ chức chương trình đào tạo “Lãnh đạo xuyên khủng hoảng”, trong đó cấp học bổng 100% cho toàn bộ 30 học viên được lựa chọn.

KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI HỌC BỔNG NGOÀI NGÂN SÁCH DO ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI KHAI THÁC, QUẢN LÝ NĂM 2020-2021

Đại học Quốc gia Hà Nội là đơn vị đào tạo uy tín trong nước và trong khu vực. Vì vậy, rất nhiều tổ chức, doanh nghiệp có học bổng dành khuyến khích dành cho sinh viên.