Có câu hỏi nào không?

0983 372 988 | 0379 884 488

tuyensinh@khoaquocte.vn

Trang chủ > TIN TỨC VÀ SỰ KIỆN > Tin tức > Thi THPTQG năm 2020: Thi những môn gì, cách tính điểm ra sao?

Thi THPTQG năm 2020: Thi những môn gì, cách tính điểm ra sao?

Một năm học mới đã bắt đầu cũng là lúc các bạn học sinh lớp 12 bắt đầu chuẩn bị cho Kỳ thi tốt nghiệp THPT Quốc gia. Chuẩn bị sẵn hành trang cho mình ngay từ bây giờ bằng cách cập nhật thông tin thi THPT năm 2020 theo quy chế thi THPT quốc gia mới nhất quy định tại thông tư số 03/2019/TT-BGDĐT nhé:

1. Số bài thi THPT quốc gia 2020:

Theo quy chế thi THPT Quốc gia mới nhất thì các thí sinh tham dự kỳ thi THPTQG sẽ cần hòan thành 5 bài thi, trong đó bao gồm 3 bài thi độc lập là: Toán, Ngữ văn, Ngoại ngữ và 2 bài thi tổ hợp là tổ hợp Khoa học Tự nhiên (tổ hợp các môn Vật lí, Hóa học, Sinh học; viết tắt là KHTN) và tổ hợp Khoa học Xã hội (tổ hợp các môn Lịch sử, Địa lí, Giáo dục công dân) đối với thí sinh học chương trình Giáo dục THPT.

Riêng thí sinh học chương trình Giáo dục thường xuyên (GDTX) thì làm bài tổ hợp Khoa học xã hội với các môn Lịch sử, Địa lí.

2. Để xét công nhận tốt nghiệp THPT:

Thí sinh học chương trình Giáo dục THPT (gọi tắt là thí sinh Giáo dục THPT) phải dự thi 4 bài thi, gồm 3 bài thi độc là Toán, Ngữ văn, Ngoại ngữ và một trong hai bài thi tổ hợp (khoa học tự nhiên và khoa học xã hội) do thí sinh tự chọn.

Thí sinh học chương trình GDTX cấp THPT (gọi tắt là thí sinh GDTX) phải dự thi 3 bài thi, gồm 2 bài thi độc lập là Toán, Ngữ văn và một trong hai bài thi tổ do thí sinh tự chọn.

Theo quy chế hiện hành, để tăng cơ hội tốt nghiệp THPT, thí sinh có thể dự thi cả 2 bài thi tổ hợp, điểm bài thi tổ hợp nào cao hơn sẽ được chọn để tính điểm xét công nhận tốt nghiệp THPT.

3. Cách tính điểm xét tốt nghiệp THPT

Hiện tại quy chế tính điểm thi tốt nghiệp THPT Quốc gia như sau:

Điểm xét tốt nghiệp gồm điểm các bài thi thí sinh dự thi để xét công nhận tốt nghiệp THPT theo quy định của quy chế, điểm ưu tiên, khuyến khích (nếu có) và điểm trung bình cả năm lớp 12; điểm của từng bài thi được quy về thang điểm 10 để tính điểm xét tốt nghiệp.

Điểm các bài thi là con số nắm giữ phần lớn quyết định được tốt nghiệp THPT của thí sinh. Trong đó, điểm trung bình các bài thi chiếm tới 70% và điểm trung bình cả năm lớp 12 chỉ chiếm 30% điểm xét tốt nghiệp.

 

Những thí sinh đủ điều kiện dự thi, không bị kỷ luật hủy kết quả thi, tất cả các bài thi và các môn thi thành phần của bài thi tổ hợp lấy điểm để xét công nhận tốt nghiệp đều đạt trên 1,0 điểm theo thang điểm 10 và có điểm xét tốt nghiệp từ 5,0 điểm trở lên sẽ được công nhận tốt nghiệp THPT.

Trang chủ > TIN TỨC VÀ SỰ KIỆN > Tin tức > Thi THPTQG năm 2020: Thi những môn gì, cách tính điểm ra sao?

Thi THPTQG năm 2020: Thi những môn gì, cách tính điểm ra sao?

Một năm học mới đã bắt đầu cũng là lúc các bạn học sinh lớp 12 bắt đầu chuẩn bị cho Kỳ thi tốt nghiệp THPT Quốc gia. Chuẩn bị sẵn hành trang cho mình ngay từ bây giờ bằng cách cập nhật thông tin thi THPT năm 2020 theo quy chế thi THPT quốc gia mới nhất quy định tại thông tư số 03/2019/TT-BGDĐT nhé:

1. Số bài thi THPT quốc gia 2020:

Theo quy chế thi THPT Quốc gia mới nhất thì các thí sinh tham dự kỳ thi THPTQG sẽ cần hòan thành 5 bài thi, trong đó bao gồm 3 bài thi độc lập là: Toán, Ngữ văn, Ngoại ngữ và 2 bài thi tổ hợp là tổ hợp Khoa học Tự nhiên (tổ hợp các môn Vật lí, Hóa học, Sinh học; viết tắt là KHTN) và tổ hợp Khoa học Xã hội (tổ hợp các môn Lịch sử, Địa lí, Giáo dục công dân) đối với thí sinh học chương trình Giáo dục THPT.

Riêng thí sinh học chương trình Giáo dục thường xuyên (GDTX) thì làm bài tổ hợp Khoa học xã hội với các môn Lịch sử, Địa lí.

2. Để xét công nhận tốt nghiệp THPT:

Thí sinh học chương trình Giáo dục THPT (gọi tắt là thí sinh Giáo dục THPT) phải dự thi 4 bài thi, gồm 3 bài thi độc là Toán, Ngữ văn, Ngoại ngữ và một trong hai bài thi tổ hợp (khoa học tự nhiên và khoa học xã hội) do thí sinh tự chọn.

Thí sinh học chương trình GDTX cấp THPT (gọi tắt là thí sinh GDTX) phải dự thi 3 bài thi, gồm 2 bài thi độc lập là Toán, Ngữ văn và một trong hai bài thi tổ do thí sinh tự chọn.

Theo quy chế hiện hành, để tăng cơ hội tốt nghiệp THPT, thí sinh có thể dự thi cả 2 bài thi tổ hợp, điểm bài thi tổ hợp nào cao hơn sẽ được chọn để tính điểm xét công nhận tốt nghiệp THPT.

3. Cách tính điểm xét tốt nghiệp THPT

Hiện tại quy chế tính điểm thi tốt nghiệp THPT Quốc gia như sau:

Điểm xét tốt nghiệp gồm điểm các bài thi thí sinh dự thi để xét công nhận tốt nghiệp THPT theo quy định của quy chế, điểm ưu tiên, khuyến khích (nếu có) và điểm trung bình cả năm lớp 12; điểm của từng bài thi được quy về thang điểm 10 để tính điểm xét tốt nghiệp.

Điểm các bài thi là con số nắm giữ phần lớn quyết định được tốt nghiệp THPT của thí sinh. Trong đó, điểm trung bình các bài thi chiếm tới 70% và điểm trung bình cả năm lớp 12 chỉ chiếm 30% điểm xét tốt nghiệp.

 

Những thí sinh đủ điều kiện dự thi, không bị kỷ luật hủy kết quả thi, tất cả các bài thi và các môn thi thành phần của bài thi tổ hợp lấy điểm để xét công nhận tốt nghiệp đều đạt trên 1,0 điểm theo thang điểm 10 và có điểm xét tốt nghiệp từ 5,0 điểm trở lên sẽ được công nhận tốt nghiệp THPT.