Có câu hỏi nào không?

0983 372 988 | 0379 884 488

tuyensinh@khoaquocte.vn

Trang chủ > TIN TỨC VÀ SỰ KIỆN > Tin tức > Quyết định cấp học bổng dài hạn cho sinh viên có thành tích học tập đặc biệt xuất sắc

Quyết định cấp học bổng dài hạn cho sinh viên có thành tích học tập đặc biệt xuất sắc

Khoa Quốc tế thông báo quyết định cấp học bổng dài hạn cho các sinh viên có thành tích học tập đặc biệt xuất sắc. 

Quyết định cấp học bổng tuyển thẳng kỳ tuyển sinh đại học mùa thu cho 15 sinh viên xem tại ĐÂY

Quyết định cấp học bổng tuyển thẳng theo phương thức xét tuyển IELTS cho 4 sinh viên xem tại ĐÂY

Trang chủ > TIN TỨC VÀ SỰ KIỆN > Tin tức > Quyết định cấp học bổng dài hạn cho sinh viên có thành tích học tập đặc biệt xuất sắc

Quyết định cấp học bổng dài hạn cho sinh viên có thành tích học tập đặc biệt xuất sắc

Khoa Quốc tế thông báo quyết định cấp học bổng dài hạn cho các sinh viên có thành tích học tập đặc biệt xuất sắc. 

Quyết định cấp học bổng tuyển thẳng kỳ tuyển sinh đại học mùa thu cho 15 sinh viên xem tại ĐÂY

Quyết định cấp học bổng tuyển thẳng theo phương thức xét tuyển IELTS cho 4 sinh viên xem tại ĐÂY