Có câu hỏi nào cho

Khoa Quốc tế - Đại học Quốc gia Hà Nội

không?

024 3555 3555

tuyensinh@khoaquocte.vn

Trang chủ > TIN TỨC VÀ SỰ KIỆN > Tin tức > Cơ hội nhận bằng kép chính quy với Khoa Quốc tế

Cơ hội nhận bằng kép chính quy với Khoa Quốc tế

Sinh viên các ngành cử nhân Kinh doanh quốc tế; Kế toán, Phân tích và Kiểm toán; Hệ thống thông tin quản lý tại Khoa Quốc tế - ĐHQGHN có cơ hội đăng ký học đồng thời chương trình đào tạo thứ 2 (bằng kép) tại trường Đại học Ngoại ngữ hoặc Khoa Luật – ĐHQGHN và nhận thêm một bằng đại học chính quy ngành liên quan. Cụ thể như sau:

 

Ngành đào tạo thứ 2 Đơn vị đào tạo
Cử nhân Ngôn ngữ Anh Đại học Ngoại ngữ - ĐHQGHN
Cử nhân Ngôn ngữ Nhật Đại học Ngoại ngữ - ĐHQGHN
Cử nhân Ngôn ngữ Hàn Quốc Đại học Ngoại ngữ - ĐHQGHN
Cử nhân Luật Kinh doanh Khoa Luật - ĐHQGHN


Xem thông tin liên quan chương trình đào tạo bằng kép ngành Luật Kinh doanh tại ĐÂY Xem khung chương trình đào tạo bằng kép ngành Ngôn ngữ Anh/ ngôn ngữ Nhật/ ngôn ngữ Hàn tại ĐÂY

Sinh viên hệ chính quy đã hoàn thành ít nhất 2 học kỳ tại Trường ĐH Ngoại ngữ - ĐHQGHN cũng có cơ hội đăng ký học đồng thời chương trình đào tạo thứ 2 (bằng kép) tại Khoa Quốc tế - ĐHQGHN và nhận bằng đại học chính quy ngành liên quan. Cụ thể như sau

 

Ngành đào tạo thứ 2 Đơn vị đào tạo
Cử nhân Kinh doanh quốc tế Khoa Quốc tế - ĐHQGHN
Cử nhân Kế toán, Phân tích và Kiểm toán Khoa Quốc tế - ĐHQGHN
Cử nhân Hệ thống thông tin quản lý Khoa Quốc tế - ĐHQGHN

 

Xem thông báo tuyển sinh bằng kép với trường ĐH Ngoại ngữ - ĐHQGHN chi tiết tại ĐÂY 

Xem thông báo tuyển sinh bằng kép với Khoa Luật – ĐHQGHN chi tiết tại ĐÂY 

 

Trang chủ > TIN TỨC VÀ SỰ KIỆN > Tin tức > Cơ hội nhận bằng kép chính quy với Khoa Quốc tế

Cơ hội nhận bằng kép chính quy với Khoa Quốc tế

Sinh viên các ngành cử nhân Kinh doanh quốc tế; Kế toán, Phân tích và Kiểm toán; Hệ thống thông tin quản lý tại Khoa Quốc tế - ĐHQGHN có cơ hội đăng ký học đồng thời chương trình đào tạo thứ 2 (bằng kép) tại trường Đại học Ngoại ngữ hoặc Khoa Luật – ĐHQGHN và nhận thêm một bằng đại học chính quy ngành liên quan. Cụ thể như sau:

 

Ngành đào tạo thứ 2 Đơn vị đào tạo
Cử nhân Ngôn ngữ Anh Đại học Ngoại ngữ - ĐHQGHN
Cử nhân Ngôn ngữ Nhật Đại học Ngoại ngữ - ĐHQGHN
Cử nhân Ngôn ngữ Hàn Quốc Đại học Ngoại ngữ - ĐHQGHN
Cử nhân Luật Kinh doanh Khoa Luật - ĐHQGHN


Xem thông tin liên quan chương trình đào tạo bằng kép ngành Luật Kinh doanh tại ĐÂY Xem khung chương trình đào tạo bằng kép ngành Ngôn ngữ Anh/ ngôn ngữ Nhật/ ngôn ngữ Hàn tại ĐÂY

Sinh viên hệ chính quy đã hoàn thành ít nhất 2 học kỳ tại Trường ĐH Ngoại ngữ - ĐHQGHN cũng có cơ hội đăng ký học đồng thời chương trình đào tạo thứ 2 (bằng kép) tại Khoa Quốc tế - ĐHQGHN và nhận bằng đại học chính quy ngành liên quan. Cụ thể như sau

 

Ngành đào tạo thứ 2 Đơn vị đào tạo
Cử nhân Kinh doanh quốc tế Khoa Quốc tế - ĐHQGHN
Cử nhân Kế toán, Phân tích và Kiểm toán Khoa Quốc tế - ĐHQGHN
Cử nhân Hệ thống thông tin quản lý Khoa Quốc tế - ĐHQGHN

 

Xem thông báo tuyển sinh bằng kép với trường ĐH Ngoại ngữ - ĐHQGHN chi tiết tại ĐÂY 

Xem thông báo tuyển sinh bằng kép với Khoa Luật – ĐHQGHN chi tiết tại ĐÂY