Có câu hỏi nào không?

0983 372 988 | 0379 884 488

tuyensinh@khoaquocte.vn

QUẢN LÝ THÔNG TIN (MIM)

GIỚI THIỆU CHUNG

Giới thiệu về trường Đại học Khoa học và Công nghệ Lunghwa - Đài Loan

Trường Đại học Khoa học và Công nghệ Lunghwa (Đài Loan) là một trong những trường đại học lớn và uy tín ở Đài Loan. Trường có khoảng 12.000 sinh viên, trong đó có 144 sinh viên quốc tế đến từ nhiều quốc gia khác nhau. Trường Đại học Khoa học và Công nghệ Lunghwa có thế mạnh đào tạo các ngành như: Kĩ thuật điện, Điện tử, Khoa học máy tính, Cơ khí, Hóa - Vật liệu, Truyền thông đa phương tiện - Thiết kế games, Giáo dục cơ bản, Quản lí thông tin, Tài chính - Ngân hàng, Quản lí công nghiệp, Kinh doanh quốc tế.

Tên chương  trình   Quản lý thông tin (MIM)
Thời gian đào tạo

24 tháng

Ngôn ngữ đào tạo Tiếng Anh

Mô hình đào tạo

Học toàn phần tại Khoa Quốc tế, các học viên chưa đủ trình độ ngoại ngữ đầu vào được Khoa tăng cường trước khi xét tuyển để đáp ứng yêu cầu. Trong quá trình học, hoc viên được hỗ trợ về Tiếng Anh..

Văn bằng

Thạc sĩ Quản lý thông tin
Đơn vị đào tạo Khoa Quốc tế - Đại học Quốc gia Hà Nội, Đại học Khoa học và Công nghệ Lunghwa - Đài Loan

Đơn vị cấp bằng

Đại học Khoa học và Công nghệ Lunghwa - Đài Loan

Đăng kí xét tuyển chương trình Thạc sĩ Quản lí thông tin tại đây

STT     

Tên môn học

Số giờ học trên lớp

Số tín chỉ

1

Quản lí tri thức và Đổi mới tổ chức

40

3

2

Thực hành Quản lí Dự án

40

3

3

Sáng chế và Đổi mới

40

3

4

Chuyên đề Đa truyền thông

40

3

5

Phương pháp nghiên cứu

40

3

6

Hệ thống Quản lí Thông tin

40

3

7

Thương mại điện tử

40

3

8

Chiến lược và Thực hành kinh doanh điện tử

40

3

9

Chuyên đề Quản lí Thông tin

40

3

10

Chuyên đề Quản trị kinh doanh

40

3

 

Luận văn thạc sĩ

 

6

Tổng cộng

 

36

Sau khi hoàn thành chương trình, học viên có thể trở thành những nhà điều hành, quản trị, nắm giữ các chức vụ quan trọng trong tổ chức. Họ cũng có thể đảm nhiệm các vị trí lãnh đạo của các phòng ban chuyên trách trong đơn vị về các lĩnh vực khác nhau như Hành chính, Nhân sự, Marketing.

Hình thức tuyển sinh:

Chương trình tuyển chọn ứng viên đã tốt nghiệp đại học, đáp ứng tiêu chuẩn đảm bảo chất lượng đầu vào do Bộ Giáo dục và Đào tạo, Đại học Quốc gia Hà Nội và trường đại học đối tác quy định, theo phương thức xét tuyển qua hai vòng: xét tuyển hồ sơ và phỏng vấn.


Trang chủ > Tuyển sinh > CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO SAU ĐẠI HỌC | ĐẠI HỌC NƯỚC NGOÀI CẤP BẰNG

GIỚI THIỆU

Giới thiệu về trường Đại học Khoa học và Công nghệ Lunghwa - Đài Loan

Trường Đại học Khoa học và Công nghệ Lunghwa (Đài Loan) là một trong những trường đại học lớn và uy tín ở Đài Loan. Trường có khoảng 12.000 sinh viên, trong đó có 144 sinh viên quốc tế đến từ nhiều quốc gia khác nhau. Trường Đại học Khoa học và Công nghệ Lunghwa có thế mạnh đào tạo các ngành như: Kĩ thuật điện, Điện tử, Khoa học máy tính, Cơ khí, Hóa - Vật liệu, Truyền thông đa phương tiện - Thiết kế games, Giáo dục cơ bản, Quản lí thông tin, Tài chính - Ngân hàng, Quản lí công nghiệp, Kinh doanh quốc tế.

Tên chương  trình   Quản lý thông tin (MIM)
Thời gian đào tạo

24 tháng

Ngôn ngữ đào tạo Tiếng Anh

Mô hình đào tạo

Học toàn phần tại Khoa Quốc tế, các học viên chưa đủ trình độ ngoại ngữ đầu vào được Khoa tăng cường trước khi xét tuyển để đáp ứng yêu cầu. Trong quá trình học, hoc viên được hỗ trợ về Tiếng Anh..

Văn bằng

Thạc sĩ Quản lý thông tin
Đơn vị đào tạo Khoa Quốc tế - Đại học Quốc gia Hà Nội, Đại học Khoa học và Công nghệ Lunghwa - Đài Loan

Đơn vị cấp bằng

Đại học Khoa học và Công nghệ Lunghwa - Đài Loan

Đăng kí xét tuyển chương trình Thạc sĩ Quản lí thông tin tại đây

Vì sao bạn nên chọn chương trình!

STT     

Tên môn học

Số giờ học trên lớp

Số tín chỉ

1

Quản lí tri thức và Đổi mới tổ chức

40

3

2

Thực hành Quản lí Dự án

40

3

3

Sáng chế và Đổi mới

40

3

4

Chuyên đề Đa truyền thông

40

3

5

Phương pháp nghiên cứu

40

3

6

Hệ thống Quản lí Thông tin

40

3

7

Thương mại điện tử

40

3

8

Chiến lược và Thực hành kinh doanh điện tử

40

3

9

Chuyên đề Quản lí Thông tin

40

3

10

Chuyên đề Quản trị kinh doanh

40

3

 

Luận văn thạc sĩ

 

6

Tổng cộng

 

36

Sau khi hoàn thành chương trình, học viên có thể trở thành những nhà điều hành, quản trị, nắm giữ các chức vụ quan trọng trong tổ chức. Họ cũng có thể đảm nhiệm các vị trí lãnh đạo của các phòng ban chuyên trách trong đơn vị về các lĩnh vực khác nhau như Hành chính, Nhân sự, Marketing.

Hình thức tuyển sinh:

Chương trình tuyển chọn ứng viên đã tốt nghiệp đại học, đáp ứng tiêu chuẩn đảm bảo chất lượng đầu vào do Bộ Giáo dục và Đào tạo, Đại học Quốc gia Hà Nội và trường đại học đối tác quy định, theo phương thức xét tuyển qua hai vòng: xét tuyển hồ sơ và phỏng vấn.