Có câu hỏi nào không?

0983 372 988 | 0379 884 488

tuyensinh@khoaquocte.vn

Kinh doanh quốc tế

GIỚI THIỆU CHUNG

Chương trình được xây dựng theo chuẩn đào tạo của các trường đại học uy tín của Hoa Kỳ, Anh quốc... nhằm đào tạo những cử nhân ngành Kinh doanh quốc tế có trình độ chuyên môn cao, thông thạo tiếng Anh, đáp ứng được nhu cầu của thị trường lao động trong và ngoài nước. Sau khi tốt nghiệp, sinh viên có khả năng làm việc trong các tổ chức, doanh nghiệp đa quốc gia, các tổng công ty, các doanh nghiệp xuất, nhập khẩu, các tổ chức tài chính, ngân hàng ...

Tên chương trình: Kinh doanh quốc tế
Mã xét tuyển QHQ01
Thời gian học: 4 năm (8 học kì)
Ngôn ngữ giảng dạy: Tiếng Anh
Mô hình đào tạo: Toàn phần tại Khoa Quốc tế - Đại học Quốc gia Hà Nội
Văn bằng:

Bằng cử nhân hệ chính quy do Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN) cấp

 
 Khối kiến thức chung ( 27 tín chỉ) Những nguyên lí cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lênin 1 ( 2 tín)
  Những nguyên lí cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lênin 2 ( 3 tín )
  Tư tưởng Hồ Chí Minh ( 2 tín)
  Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam ( 3 tín)
  Tiếng Anh học thuật 1 (4 tín)
  Tiếng Anh học thuật 2 (3 tín)
  Tiếng Anh chuyên ngành 1 (4 tín)
  Tiếng Anh chuyên ngành 2 ( 3 tín)
  Tin học đại cương ( 3 tín)
  Kỹ năng bổ trợ ( 3 tín)
  Giáo dục thể chất ( 4 tín)
  Giáo dục quốc phòng - an ninh( 8 tín)
Khối kiến thức theo lĩnh vực ( 10 tín chỉ) Toán cao cấp ( 4 tín)
  Lí thuyết xác suất và thống kê toán( 3 tín)
  Toán kinh tế ( 3 tín)
Khối kiến thức theo khối ngành( 10 tín chỉ) Pháp luật đại cương ( 2 tín)
  Kinh tế vi mô ( 3 tín)
  Kinh tế vĩ mô ( 3 tín)
Khối kiến thức theo nhóm ngành ( 29 tín chỉ)  
Các học phần bắt buộc (25 tín) Nguyên lí kế toán ( 4 tín)
  Kế toán quản trị ( 3 tín)
  Nguyên lí marketing ( 3 tín)
  Quản trị tài chính (3 tín)
  Tổ chức và quản trị kinh doanh ( 3 tín)
 

Hệ thống thông tin trong tổ chức ( 3 tín)

  Quản trị hoạt động ( 3 tín)
 

Chiến lược tổ chức ( 3 tín)

Các học phần tự chọn (chon 4/10 tín)  
Nhóm 1 ( chọn 2/6 tín) Giao tiếp trong kinh doanh ( 2 tín)
  Soạn thảo văn bản kinh doanh ( 2 tín)
  Môi trường xã hội, đạo đức, pháp lí trong kinh doanh ( 2 tín)
Nhóm 2 ( chọn 2/4 tín) Kinh tế quốc tế ( 2 tín)
  Lí thuyết và chính sách thương mại quốc tế ( 2 tín)
Khối kiến thức  ngành ( 32 tín chỉ)  
Các học phần bắt buộc (26 tín) Nhập môn kinh doanh quốc tế ( 3 tín)
  Quản trị thương mại quốc tế ( 3 tín)
  Quản trị chuỗi cung ứng toàn cầu ( 3 tín)
  Tài chính quốc tế ( 3 tín)
  Kế toán quốc tế ( 2 tín)
  Marketing quốc tế ( 3 tín)
  Luật kinh doanh quốc tế ( 3 tín)
  Quản trị nguồn nhân lực quốc tế ( 3 tín)
  Quản trị quốc tế ( 3 tín)
Các học phần bắt buộc (chọn 6/24 tín)  
Nhóm 1 (chọn 3/12 tín) Đầu tư quốc tế ( 3 tín)
  Quản trị dự án quốc tế ( 3 tín)
  Đấu thầu quốc tế ( 3 tín)
 

Quản trị rủi ro và bảo hiểm ( 3 tín)

Nhóm 2 ( chọn 3/12 tín) Quản trị xuất nhập khẩu ( 3 tín)
  Nghiệp vụ ngoại thương ( 3 tín)
  Thương mại điện tử ( 3 tín)
  Xúc tiến thương mại quốc tế ( 3 tín)
Khối kiến thức bổ trợ ( chọn 4/12 tín chỉ) Phương pháp luận nghiên cứu khoa học ( 2 tín)
  Văn hoá kinh doanh ( 2 tín)
  Kinh tế đối ngoại Việt Nam ( 2 tín)
  Các công ước và hiệp định thương mại quốc tế ( 2 tín)
  Kinh tế khu vực Châu Âu ( 2 tín)
  Kinh tế khu vực Châu Á - Thái Bình Dương ( 2 tín)
Nhóm học phần lựa chọn chuyên sâu(chọn 15/45 tín)  
Nhóm 1: Kế toán doanh nghiệp(15 tín) Kế toán tài chính 1 ( 3 tín)
  Kế toán tài chính 2 ( 4 tín)
  Thực hành kế toán ( 3 tín)
  Phân tích báo cáo tài chính ( 3 tín)
  Thuế ( 2 tín)
Nhóm 2: Tài chính ( 15 tín) Thị trường và các thể chế tài chính ( 4 tín)
  Thuế ( 2 tín)
  Tài chính doanh nghiệp ( 3 tín)
  Phân tích báo cáo tài chính (3 tín)
 

Đầu tư và quản lí danh mục đầu tư ( 3 tín)

Nhóm 3: Marketing ( 15 tín) Nghiên cứu marketing ( 3 tín)
  Marketing internet ( 2 tín)
  Marketing dịch vụ ( 3 tín)
  Marketing tích hợp và truyền thông thương hiệu (4 tín)
  Chiến lược marketing ( 3 tín)
Thực tập, khoá luận tốt nghiệp/các học phần thay thế(10 tín) Thực tập thực tế ( 5 tín)
  Khóa luận tốt nghiệp ( 5 tín)

Các học phần thay thế khoá luận ( 5 tín)

Kinh doanh trong môi trường đa văn hoá ( 2 tín)
  Quản trị chiến lược quốc tế ( 3 tín)

 

 
 
 

I. Đối tượng tuyển sinh trong nước:

a. Các ứng viên phải tốt nghiệp THPT hoặc tương đương, và đáp ứng một trong các điều kiện sau:

- Đối với thí sinh có kết quả thi THPT quốc gia: điểm theo tổ hợp các học phần (1) Toán, Vật lí, Hóa học (khối A00); (2) Toán, Vật lí, Tiếng Anh (khối A01); (3) Toán, Ngữ văn, Ngoại ngữ (khối D01); (4) Toán, Khoa học xã hội, Ngoại ngữ (khối D96) đạt ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào do ĐHQGHN phê duyệt trong từng năm tuyển sinh tương ứng. Thí sinh có chứng chỉ tiếng Anh quốc tế IELTS 5.5 trở lên hoặc tương đương được quy đổi sang thang điểm 10 để xét tuyển theo tổ hợp theo quy định tuyển sinh của năm tương ứng. (Điểm môn chính nhân hệ số 2;  Thí sinh phải đạt điểm thi THPTQG môn tiếng Anh tối thiểu 4 điểm (trừ đối tượng được miễn môn này).

- Đối với thí sinh có chứng chỉ A-Level còn hiệu lực: có điểm chứng chỉ A-Level của tổ hợp kết quả 3 học phần theo các khối thi quy định của ngành đào tạo tương ứng (A00, A01, D01, D03, D06, D90, D91, D94, D96, D97, DD0) đạt từ 60/100 điểm trở lên (tương đương điểm C, PUM range ≥ 60).

- Đối với thí sinh có chứng chỉ SAT còn hiệu lực: có điểm của tổ hợp kết quả 2 học phần Toán, Đọc - Viết kết hợp đạt từ 1100/1600 điểm hoặc 1450/2400 trở lên (còn giá trị sử dụng trong khoảng thời gian 02 năm kể từ ngày dự thi). Mã đăng ký của ĐHQGHN với Tổ chức thi SAT (The College Board) là 7853-Vietnam National University-Hanoi, thí sinh phải khai báo mã đăng ký trên khi đăng ký thi SAT.

- Đáp ứng các yêu cầu tuyển sinh khác theo quy định của Đại học Quốc gia Hà Nội và Bộ Giáo dục và Đào tạo theo từng năm tuyển sinh tương ứng;

b. Điều kiện ngoại ngữ: Trình độ tiếng Anh tối thiểu đạt IELTS 5.5 hoặc tương đương (những thí sinh chưa đáp ứng được yêu cầu về tiếng Anh sẽ được yêu cầu tham gia chương trình Tiếng Anh dự bị hoặc các khóa đào tạo, bồi dưỡng ngoại ngữ tại VNU-IS nhằm giúp sinh viên đạt trình độ quy định trước khi tổ chức giảng dạy chính khóa);

c. Tư cách đạo đức: Đạt hạnh kiểm từ Khá trở lên .

Điều kiện tuyển sinh có thể cập nhật, thay đổi theo Đề án tuyển sinh của từng năm học.

II. Đối với đối tượng tuyển sinh là người nước ngoài hoặc người Việt Nam có quốc tịch nước ngoài hoặc định cư ở nước ngoài (áp dụng đối với cả 2 mô hình đào tạo):

- Tốt nghiệp chương trình trung học phổ thông hoặc tương đương;

- Điều kiện ngoại ngữ cần đáp ứng một trong các yêu cầu sau đây:

+ Là công dân của nước có ngôn ngữ chính thức là tiếng Anh;

+ Có chứng chỉ tiếng Anh tối thiểu đạt trình độ IELTS 5.5 hoặc tương đương;

+ Có bằng tốt nghiệp đại học hoặc thạc sĩ mà ngôn ngữ sử dụng trong học tập là tiếng Anh.

+ Có đủ sức khoẻ để học tập và nghiên cứu theo xác nhận của tổ chức y tế có thẩm quyền;

+ Có đủ năng lực tài chính đảm bảo học tập, nghiên cứu và sinh hoạt.

Các yêu cầu tuyển sinh có thể được điều chỉnh phù hợp với quy định hiện hành của ĐHQGHN và Bộ giáo dục đào tạo.

 

Thu bằng tiền Việt Nam, cụ thể như sau:  

186 triệu đồng/sinh viên/khóa học tương đương 8.000 USD/sinh viên/khóa học

Học phí đóng theo kỳ, phụ thuộc vào số tín chỉ đăng ký trong mỗi học kỳ của sinh viên

Học phí thông báo trên không bao gồm học phí học chương trình tiếng Anh dự bị

Mức học phí quy đổi được điều chỉnh theo tỉ giá hối đoái niêm yết bởi Vietcombank tại thời điểm thu

Mức học phí trên là không thay đổi trong suốt quá trình học.

 
 • Chuyên viên nghiên cứu, hoạch định chính sách tại các cơ quan quản lý nhà nước;
 • Đại diện thương mại của nước ngoài tại Việt Nam và của Việt Nam ở nước ngoài, bán hàng quốc tế;
 • Chuyên viên quản lý phân phối, thương mại quốc tế, xuất nhập khẩu, đầu tư quốc tế, hậu cần kinh doanh, marketing;
 • Chuyên gia tư vấn kinh doanh quốc tế, kế toán viên, Giao dịch viên quốc tế;
 • Giảng viên, nghiên cứu viên tại các cơ sở đào tạo, viện nghiên cứu về lĩnh vực kinh doanh.
 

 

 

Đến năm 2, sinh viên sẽ có cơ hội bằng kép tại các trường của ĐHQG:

 • Cử nhân Ngôn ngữ Anh, ĐH Ngoại ngữ - ĐHQGHN

 • Cử nhân Ngôn ngữ Hàn, ĐH Ngoại ngữ - ĐHQGHN

 • Cử nhân Ngôn ngữ Nhật, ĐH Ngoại ngữ - ĐHQGHN

 • Cử nhân Luật kinh doanh, Khoa Luật- ĐHQGHN

 

Sinh viên có nhiều cơ hội chuyển tiếp sang các trường ĐH nước ngoài để hoàn thành chương trình học như ĐH bang Missouri (Hoa Kỳ), ĐH Heriot-Watt ( Vương quốc Anh), ĐH Huddersfield ( Vương quốc Anh), ĐH Công nghệ Chienkuo (Đài loan), ĐH Canberra (Úc)

Thông tin chi tiết xem tại ĐÂY 

 

 

 

Trang chủ > Tuyển sinh > CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC | ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI CẤP BẰNG

GIỚI THIỆU

Chương trình được xây dựng theo chuẩn đào tạo của các trường đại học uy tín của Hoa Kỳ, Anh quốc... nhằm đào tạo những cử nhân ngành Kinh doanh quốc tế có trình độ chuyên môn cao, thông thạo tiếng Anh, đáp ứng được nhu cầu của thị trường lao động trong và ngoài nước. Sau khi tốt nghiệp, sinh viên có khả năng làm việc trong các tổ chức, doanh nghiệp đa quốc gia, các tổng công ty, các doanh nghiệp xuất, nhập khẩu, các tổ chức tài chính, ngân hàng ...

Tên chương trình: Kinh doanh quốc tế
Mã xét tuyển QHQ01
Thời gian học: 4 năm (8 học kì)
Ngôn ngữ giảng dạy: Tiếng Anh
Mô hình đào tạo: Toàn phần tại Khoa Quốc tế - Đại học Quốc gia Hà Nội
Văn bằng:

Bằng cử nhân hệ chính quy do Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN) cấp

 
 Khối kiến thức chung ( 27 tín chỉ) Những nguyên lí cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lênin 1 ( 2 tín)
  Những nguyên lí cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lênin 2 ( 3 tín )
  Tư tưởng Hồ Chí Minh ( 2 tín)
  Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam ( 3 tín)
  Tiếng Anh học thuật 1 (4 tín)
  Tiếng Anh học thuật 2 (3 tín)
  Tiếng Anh chuyên ngành 1 (4 tín)
  Tiếng Anh chuyên ngành 2 ( 3 tín)
  Tin học đại cương ( 3 tín)
  Kỹ năng bổ trợ ( 3 tín)
  Giáo dục thể chất ( 4 tín)
  Giáo dục quốc phòng - an ninh( 8 tín)
Khối kiến thức theo lĩnh vực ( 10 tín chỉ) Toán cao cấp ( 4 tín)
  Lí thuyết xác suất và thống kê toán( 3 tín)
  Toán kinh tế ( 3 tín)
Khối kiến thức theo khối ngành( 10 tín chỉ) Pháp luật đại cương ( 2 tín)
  Kinh tế vi mô ( 3 tín)
  Kinh tế vĩ mô ( 3 tín)
Khối kiến thức theo nhóm ngành ( 29 tín chỉ)  
Các học phần bắt buộc (25 tín) Nguyên lí kế toán ( 4 tín)
  Kế toán quản trị ( 3 tín)
  Nguyên lí marketing ( 3 tín)
  Quản trị tài chính (3 tín)
  Tổ chức và quản trị kinh doanh ( 3 tín)
 

Hệ thống thông tin trong tổ chức ( 3 tín)

  Quản trị hoạt động ( 3 tín)
 

Chiến lược tổ chức ( 3 tín)

Các học phần tự chọn (chon 4/10 tín)  
Nhóm 1 ( chọn 2/6 tín) Giao tiếp trong kinh doanh ( 2 tín)
  Soạn thảo văn bản kinh doanh ( 2 tín)
  Môi trường xã hội, đạo đức, pháp lí trong kinh doanh ( 2 tín)
Nhóm 2 ( chọn 2/4 tín) Kinh tế quốc tế ( 2 tín)
  Lí thuyết và chính sách thương mại quốc tế ( 2 tín)
Khối kiến thức  ngành ( 32 tín chỉ)  
Các học phần bắt buộc (26 tín) Nhập môn kinh doanh quốc tế ( 3 tín)
  Quản trị thương mại quốc tế ( 3 tín)
  Quản trị chuỗi cung ứng toàn cầu ( 3 tín)
  Tài chính quốc tế ( 3 tín)
  Kế toán quốc tế ( 2 tín)
  Marketing quốc tế ( 3 tín)
  Luật kinh doanh quốc tế ( 3 tín)
  Quản trị nguồn nhân lực quốc tế ( 3 tín)
  Quản trị quốc tế ( 3 tín)
Các học phần bắt buộc (chọn 6/24 tín)  
Nhóm 1 (chọn 3/12 tín) Đầu tư quốc tế ( 3 tín)
  Quản trị dự án quốc tế ( 3 tín)
  Đấu thầu quốc tế ( 3 tín)
 

Quản trị rủi ro và bảo hiểm ( 3 tín)

Nhóm 2 ( chọn 3/12 tín) Quản trị xuất nhập khẩu ( 3 tín)
  Nghiệp vụ ngoại thương ( 3 tín)
  Thương mại điện tử ( 3 tín)
  Xúc tiến thương mại quốc tế ( 3 tín)
Khối kiến thức bổ trợ ( chọn 4/12 tín chỉ) Phương pháp luận nghiên cứu khoa học ( 2 tín)
  Văn hoá kinh doanh ( 2 tín)
  Kinh tế đối ngoại Việt Nam ( 2 tín)
  Các công ước và hiệp định thương mại quốc tế ( 2 tín)
  Kinh tế khu vực Châu Âu ( 2 tín)
  Kinh tế khu vực Châu Á - Thái Bình Dương ( 2 tín)
Nhóm học phần lựa chọn chuyên sâu(chọn 15/45 tín)  
Nhóm 1: Kế toán doanh nghiệp(15 tín) Kế toán tài chính 1 ( 3 tín)
  Kế toán tài chính 2 ( 4 tín)
  Thực hành kế toán ( 3 tín)
  Phân tích báo cáo tài chính ( 3 tín)
  Thuế ( 2 tín)
Nhóm 2: Tài chính ( 15 tín) Thị trường và các thể chế tài chính ( 4 tín)
  Thuế ( 2 tín)
  Tài chính doanh nghiệp ( 3 tín)
  Phân tích báo cáo tài chính (3 tín)
 

Đầu tư và quản lí danh mục đầu tư ( 3 tín)

Nhóm 3: Marketing ( 15 tín) Nghiên cứu marketing ( 3 tín)
  Marketing internet ( 2 tín)
  Marketing dịch vụ ( 3 tín)
  Marketing tích hợp và truyền thông thương hiệu (4 tín)
  Chiến lược marketing ( 3 tín)
Thực tập, khoá luận tốt nghiệp/các học phần thay thế(10 tín) Thực tập thực tế ( 5 tín)
  Khóa luận tốt nghiệp ( 5 tín)

Các học phần thay thế khoá luận ( 5 tín)

Kinh doanh trong môi trường đa văn hoá ( 2 tín)
  Quản trị chiến lược quốc tế ( 3 tín)

 

 
 
 

I. Đối tượng tuyển sinh trong nước:

a. Các ứng viên phải tốt nghiệp THPT hoặc tương đương, và đáp ứng một trong các điều kiện sau:

- Đối với thí sinh có kết quả thi THPT quốc gia: điểm theo tổ hợp các học phần (1) Toán, Vật lí, Hóa học (khối A00); (2) Toán, Vật lí, Tiếng Anh (khối A01); (3) Toán, Ngữ văn, Ngoại ngữ (khối D01); (4) Toán, Khoa học xã hội, Ngoại ngữ (khối D96) đạt ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào do ĐHQGHN phê duyệt trong từng năm tuyển sinh tương ứng. Thí sinh có chứng chỉ tiếng Anh quốc tế IELTS 5.5 trở lên hoặc tương đương được quy đổi sang thang điểm 10 để xét tuyển theo tổ hợp theo quy định tuyển sinh của năm tương ứng. (Điểm môn chính nhân hệ số 2;  Thí sinh phải đạt điểm thi THPTQG môn tiếng Anh tối thiểu 4 điểm (trừ đối tượng được miễn môn này).

- Đối với thí sinh có chứng chỉ A-Level còn hiệu lực: có điểm chứng chỉ A-Level của tổ hợp kết quả 3 học phần theo các khối thi quy định của ngành đào tạo tương ứng (A00, A01, D01, D03, D06, D90, D91, D94, D96, D97, DD0) đạt từ 60/100 điểm trở lên (tương đương điểm C, PUM range ≥ 60).

- Đối với thí sinh có chứng chỉ SAT còn hiệu lực: có điểm của tổ hợp kết quả 2 học phần Toán, Đọc - Viết kết hợp đạt từ 1100/1600 điểm hoặc 1450/2400 trở lên (còn giá trị sử dụng trong khoảng thời gian 02 năm kể từ ngày dự thi). Mã đăng ký của ĐHQGHN với Tổ chức thi SAT (The College Board) là 7853-Vietnam National University-Hanoi, thí sinh phải khai báo mã đăng ký trên khi đăng ký thi SAT.

- Đáp ứng các yêu cầu tuyển sinh khác theo quy định của Đại học Quốc gia Hà Nội và Bộ Giáo dục và Đào tạo theo từng năm tuyển sinh tương ứng;

b. Điều kiện ngoại ngữ: Trình độ tiếng Anh tối thiểu đạt IELTS 5.5 hoặc tương đương (những thí sinh chưa đáp ứng được yêu cầu về tiếng Anh sẽ được yêu cầu tham gia chương trình Tiếng Anh dự bị hoặc các khóa đào tạo, bồi dưỡng ngoại ngữ tại VNU-IS nhằm giúp sinh viên đạt trình độ quy định trước khi tổ chức giảng dạy chính khóa);

c. Tư cách đạo đức: Đạt hạnh kiểm từ Khá trở lên .

Điều kiện tuyển sinh có thể cập nhật, thay đổi theo Đề án tuyển sinh của từng năm học.

II. Đối với đối tượng tuyển sinh là người nước ngoài hoặc người Việt Nam có quốc tịch nước ngoài hoặc định cư ở nước ngoài (áp dụng đối với cả 2 mô hình đào tạo):

- Tốt nghiệp chương trình trung học phổ thông hoặc tương đương;

- Điều kiện ngoại ngữ cần đáp ứng một trong các yêu cầu sau đây:

+ Là công dân của nước có ngôn ngữ chính thức là tiếng Anh;

+ Có chứng chỉ tiếng Anh tối thiểu đạt trình độ IELTS 5.5 hoặc tương đương;

+ Có bằng tốt nghiệp đại học hoặc thạc sĩ mà ngôn ngữ sử dụng trong học tập là tiếng Anh.

+ Có đủ sức khoẻ để học tập và nghiên cứu theo xác nhận của tổ chức y tế có thẩm quyền;

+ Có đủ năng lực tài chính đảm bảo học tập, nghiên cứu và sinh hoạt.

Các yêu cầu tuyển sinh có thể được điều chỉnh phù hợp với quy định hiện hành của ĐHQGHN và Bộ giáo dục đào tạo.

 

Thu bằng tiền Việt Nam, cụ thể như sau:  

186 triệu đồng/sinh viên/khóa học tương đương 8.000 USD/sinh viên/khóa học

Học phí đóng theo kỳ, phụ thuộc vào số tín chỉ đăng ký trong mỗi học kỳ của sinh viên

Học phí thông báo trên không bao gồm học phí học chương trình tiếng Anh dự bị

Mức học phí quy đổi được điều chỉnh theo tỉ giá hối đoái niêm yết bởi Vietcombank tại thời điểm thu

Mức học phí trên là không thay đổi trong suốt quá trình học.

 
 • Chuyên viên nghiên cứu, hoạch định chính sách tại các cơ quan quản lý nhà nước;
 • Đại diện thương mại của nước ngoài tại Việt Nam và của Việt Nam ở nước ngoài, bán hàng quốc tế;
 • Chuyên viên quản lý phân phối, thương mại quốc tế, xuất nhập khẩu, đầu tư quốc tế, hậu cần kinh doanh, marketing;
 • Chuyên gia tư vấn kinh doanh quốc tế, kế toán viên, Giao dịch viên quốc tế;
 • Giảng viên, nghiên cứu viên tại các cơ sở đào tạo, viện nghiên cứu về lĩnh vực kinh doanh.
 

 

 

Đến năm 2, sinh viên sẽ có cơ hội bằng kép tại các trường của ĐHQG:

 • Cử nhân Ngôn ngữ Anh, ĐH Ngoại ngữ - ĐHQGHN

 • Cử nhân Ngôn ngữ Hàn, ĐH Ngoại ngữ - ĐHQGHN

 • Cử nhân Ngôn ngữ Nhật, ĐH Ngoại ngữ - ĐHQGHN

 • Cử nhân Luật kinh doanh, Khoa Luật- ĐHQGHN

 

Sinh viên có nhiều cơ hội chuyển tiếp sang các trường ĐH nước ngoài để hoàn thành chương trình học như ĐH bang Missouri (Hoa Kỳ), ĐH Heriot-Watt ( Vương quốc Anh), ĐH Huddersfield ( Vương quốc Anh), ĐH Công nghệ Chienkuo (Đài loan), ĐH Canberra (Úc)

Thông tin chi tiết xem tại ĐÂY